Přebor škol

16.04.2018 17:23


OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL

v orientačním běhu

Pokyny pro žáky
základních a středních škol - okresní kolo

Postupový závod do
krajského kola

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Bruntál, zapsaný spolek

datum: 27.4. 2018

centrum:             sportovní areál ZŠ Jesenická 10, Bruntál

mapa:                 Bruntál - park měřítko 1:5000, stav: květen 2017

kategorie:           D5, H5 - starší  děti, 4. - 5. ročník ZŠ. Rok narození 2006-2008

                           D7, H7- mladší žáci,  6. -7. ročník ZŠ. Prima a sekunda osmiletých gymnázií.

                          Rok narození 2004-2006.

                          D9, H9 - starší žáci 8.- 9. ročník ZŠ. Tercie a kvarta osmiletých gymnázií.

                         Prima a sekunda šestiletých gymnázií. Rok narození 2001 - 2004.

                         DS, HS,-  studenti, 1. - 4. ročník středních škol. Kvinta - oktáva osmiletých gymnázií.

                         Tercie - sexta šestiletých gymnázií. Rok narození 1998 - 2002.

platí pravidlo:    v dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě                      

                         podmínky musí platit současně.  Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.

přihlášky:          písemně do  23. 4. 2018 na email: sbr.ob@seznam.cz Maximální počet  za jednu školu v jedné kategorii je 10 závodníků.

časovýrozvrh:   8:30 - 9:30  prezentace

                         10:00 start 00

                         12.00 předpokládané vyhlášení výsledků  (v závislosti na počtu závodníků se může změnit)

ražení kontrol:  elektronicky,  Sportident

Stavitel trati:     Rudolf Kolář - R3

informace:        sbr.ob@seznam.cz tel.: 602523885, 737108944.

hodnocení:       Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

                         Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují podle                    

                         počtu zúčastněných družstev x2. Tzn., že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů

                         a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani neumořují.

                         Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body.

                         Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev v nejvýše obsazené kategorii.

                         Body do soutěže družstev se sčítají:

                         v kategorii D3, H3

                         v kategorii D5, H5

                         v kategorii D7, H7 + D9, H9

                         v kategorii DS, HS

                         Při rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.

                         Soutěží se podle pravidel OB. K dispozici na www.orientacnibeh.cz/dokumenty

Upozornění:     Soutěžící závodí na vlastní nebezpečí. Přeběh přes  mírně frekventovanou silnici bude zabezpečen pořadateli.Ředitel závodu: Josef Sklenář                                                                        hlavní rozhodčí: Petr Řeháčekv Bruntále 26.3: 2018